Mejlbo, Lars, Plane kurver,  Elementær Afd. nr. 15  1975
 

Mejlbo, Lars,  "N.I. Lobatjevskij", Elementær Afd. nr. 20  1988
 
Mejlbo, Lars, Om uendelighedsbegrebet i matematikken, Elementær Afd. nr 21  1988
En guldgrube af information og historie, fra Antikken, over Cantor (kardinaltalsaritmetik) til Conway tallene og ikke-standard analyse. Meget omfattende biografi.

Mejlbo, Lars, Om den elementære geometris historie, Elementær Afd. nr. 22  1989
 
Mejlbo, Lars, De første grunde af matematikkens filosofi, Elementær Afd. nr 23.
Indeholder et kort afsnit med Mejlbos egne overvejelser, og derudover en samling kildetekster i matematikkens grundlag og filosofi. 
     
Andersen, Lars D. et al., Endelige grafer vol. 1, Elementær Afd. nr. 14  1973

Andersen, Lars D. et al., Endelige grafer vol. 2, Elementær Afd. nr. 14  1973
 
Andersen, Kirsti et al., Nogle kapitler af matematikkens historie, Vol. 1, Elementær Afd. nr. 17 (a). Kapitlerne er af forskellige forfattere; kapitlerne hedder: Tal og talsymboler. Fra abacus til elektronregner. Pythagoræerne. Irrationale tal. Om tallet pi. Om ligninger og løsninger af ligninger.
Nogle spredte bemærkninger om anvendelsen af symboler i matematik. Om terningens fordobling, vinklens tredeling og cirklens kvadratur. Om logaritme- og eksponentialfunktioner.

Andersen, Kirsti et al., Nogle kapitler af matematikkens historie, Vol. 2, Elementær Afd. nr. 17 (b). Kapitlerne er af forskellige forfattere; kapitlerne  hedder: Areal- og rumgangsbestemmelse i antikken. Differential- og integralregningens forhistorie og tilblivelse. Differenytialligningernes tidlige historie. Om funktionsbegrebets udvikling. Om analysens udvikling i det 18. århundrede. Om analysens udvikling i det 19. århundrede.   Pascals trekant og binomialformlen. Sandsynlighedsregningens historie.
 
Andersen, Bruno et al., Seminar over anvendelser af elementær matematik, 1974-75 Elementær Afd. nr. 16  1976

Jørgensen, Palle og Jens Nielsen, Nogle matematiske betragtninger over den dynamiske beskrivelse af bølgefænomener, Elementær afd. nr. 18  1982
 
Gulliksen, Tor, Matematikk i praksis, Oslo 1991
Har i en årække været brugt ved Aarhus Universitet ved undervisningen i matematik for kemikere, geologer, biologer osv. - Meget kontant, og let læst. på områderne: differentialregning i flere variable, lineær algebra, differentialligningsteori.

Edwards, C.H. and D.E. Penney, Calculus and analytic geometry (3rd ed.), Prentice Hall   1990
Har i en årække været brugt ved Aarhus Universitet ved undervisningen i matematik for kemikere, fysikere, biologer osv. - specielt er den udmærket, og rigt illustreret på områderne: Rumgeometri, Differential- og integralregning i flere variable; Vektoranalyse.

Poulsen, Ebbe Thue, Matematiske modeller, Elementær Afd. nr. 24  1997
Indeholder, foruden en del teori og overvejelser om matematisk modellering, også en litteraturliste på over 100 sider med eksempler på konkrete matematiske modeller, og modelleringsteori.

Fraleigh, J.B.  og R.A. Beauregard, Linear Algebra (2.udg.), Addison-Wesley 1990
Har i en årække været brugt ved Aarhus Universitet ved undervisningen i Lineær Algebra for matematikere og fysikere. Lægger meget vægt på matrix-regning.

Kock, Anders, Lineær Algebra til Matematik Alfa 1 og Alfa 2,  Århus 2002
Har i en årække været brugt ved Aarhus Universitet ved undervisningen i Lineær Algebra for kemikere, fysikere, biologer osv. Lægger vægt på abstrakte synspunkter, oog på forbindelserne til matematisk analyse, f.eks. til differentialligninger.